ജൂൺ മാസത്തെ ധ്യാനങ്ങൾ

നിർമല റിട്രീറ്റ് സെന്റർ കുളത്തുവയൽ, കോഴിക്കോട്
11-16 : ആന്തരികസൗഖ്യ ധ്യാനം
18-30 : ട്രെയിനിംഗ് ഇൻ സ്പിരിച്വൽ ഗൈഡൻസ്
ഫോൺ: 9746250427, 9656929441, 0496 2662450.

സീയോൺ, നെല്ലിക്കുറ്റി, ചെമ്പേരി, കണ്ണൂർ
13 : ക്രിസ്റ്റീൻ വിങ്‌സ്, 14-17 : കുടുംബ നവീകരണ ധ്യാനം, 20 : മരിയൻ ദിവ്യകാരുണ്യ ആരാധന
ഫോൺ: 0460 2264451, 9562985845, 8593096926,

ജോർദാനിയ,നെടുപുഴ, തൃശൂർ
4-9 : ആന്തരികസൗഖ്യധ്യാനം
25-30 : ആന്തരിക ശാരീരികസൗഖ്യ ധ്യാനം
ഫോൺ: 9656512686, 0487 2449083.

അമലഗിരി, നിലമ്പൂർ
18-24 : സിസ്റ്റേഴ്‌സിനുള്ള ധ്യാനം
ഫോൺ: 04931 – 223255, 9605514958

Bandel Basilica Retreat House, Kolkota
13-þ18 : CHARISM Retreat
Phone: 9434394142, 8902419743, 033326311164

കാസർഗോഡ്

തിരുഹൃദയ ധ്യാനാശ്രമം, കാഞ്ഞങ്ങാട്.
ആദ്യഞായർമുതൽ വെള്ളിവരെ ആന്തരികസൗഖ്യ ധ്യാനം
ഫോൺ: 0467 2225650, 9447397695, 9633401121

കണ്ണൂർ

മദർ ഹോം, പരിയാരം.
4-9, 18-23 : ആന്തരിക-ശാരീരിക സൗഖ്യധ്യാനം.
ഫോൺ: 8606603101, 0497 2800544

ഇഗ്നേഷ്യൻ ധ്യാനകേന്ദ്രം, എമ്പറ്റ്, പരിയാരം.
25-28 : കുടുംബവൃക്ഷ വിശുദ്ധീകരണ ധ്യാനം.
ഫോൺ: 8113987294, 8281837294

ബെത്‌ലഹേം, പുഞ്ചക്കാട്, പയ്യന്നൂർ.
11-16 : ദിവ്യകാരുണ്യ സൗഖ്യാനുഭവ ധ്യാനം.
ഫോൺ: 9633751751, 9495456899.

വിമലഗിരി, പട്ടാരം, ഇരിട്ടി.
4-8 : പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേക ധ്യാനം,
11-15, 25-29 : ആന്തരികസൗഖ്യ ധ്യാനം.
ഫോൺ: 09745 017131, 0490 2493491

വയനാട്

ബനഡിക്ടിൻ ധ്യാനകേന്ദ്രം, മക്കിയാട്.
11-16, 18-23, 25-30 : ദിവ്യകാരുണ്യ ആത്മാഭിഷേക ധ്യാനം.
ഫോൺ: 9562624437, 8113906358

ലാസലെറ്റ് മരിയൻ, കായക്കുന്ന്.
6-10 : ആന്തരികസൗഖ്യ ധ്യാനം.
ഫോൺ: 04935 220264, 8281987754, 9605841819.

കോഴിക്കോട്

കാൽവരി ഹിൽസ്, കടലുണ്ടണ്ടി
രണ്ടണ്ടാം ശനി : ക്രൂശിത സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥനാ പരിശീലനം
ഫോൺ : 9497179433

ബഥാനിയ, പുല്ലൂരാംപാറ.
11-16, 25-30 : ആന്തരികസൗഖ്യ ദൈവാനുഭവ ധ്യാനം.
ഫോൺ : 9539535364, 0495 2276383

സെന്റ് മേരീസ്, ചാത്തങ്കോട്ടുനട.
11-15 : ദിവ്യകാരുണ്യ ആന്തരികസൗഖ്യ ധ്യാനം,
25-28 : ശിഷ്യത്വ അഭിഷേക ധ്യാനം.
ഫോൺ: 0496 2566670, 9605330642, 9562646615

നവജ്യോതിസ് റിന്യൂവൽ സെന്റർ, എരഞ്ഞിപ്പാലം.
8-11 : ആന്തരികസൗഖ്യ ധ്യാനം. ഫോൺ: 0495 – 2765218, 7025345752

പാലക്കാട്

മരിയൻ റിന്യൂവൽ സെന്റർ, ധോണി.
മെയ് 30- ജൂൺ 15: യുവജന ധ്യാനം. ഫോൺ: 8589004091, 9645485010

തൃശൂർ

വാ. മറിയം ത്രേസ്യ എഫ്.ആർ.സി, കുഴിക്കാട്ടുശേരി.
16-20 : ദമ്പതിധ്യാനം. ഫോൺ: 0480 2685112, 2787024

ജീവധാര, കുറ്റിക്കാട്.
9-13, 23-27 : ദമ്പതി ധ്യാനം. ഫോൺ: 9446235624, 9496020928

സെന്റ് മേരീസ് റിട്രീറ്റ് സെന്റർ, പഴുവിൽ.
11-14 : ദൈവരാജ്യ അനുഭവ ധ്യാനം,
25-28 : ആന്തരികസൗഖ്യ ധ്യാനം. ഫോൺ: 0487 2272580

ബി.എൽ.എം, ആളൂർ.
8-11 : യുവജന ധ്യാനം,
15-18, 22-25 : ആന്തരിക സൗഖ്യധ്യാനം.
ഫോൺ: 0487 2720272, 8089975424.

പോട്ട, ചാലക്കുടി.
4-8, 18-22 : ആന്തരികസൗഖ്യ ധ്യാനം.
ഫോൺ: 0480 2708714, 9947853010

ജറുസലേം ധ്യാനകേന്ദ്രം, തലോർ.
11-16 : ആന്തരിക വിശുദ്ധീകരണ ധ്യാനം,
19-22 : ആത്മാഭിഷേക ധ്യാനം (തമിഴ്),
23-26, 26-29 : ജറുസലേം പ്രേഷിതശുശ്രൂഷക ധ്യാനം.
ഫോൺ: 0487 2351356, 9744478248

വി. എവുപ്രാസ്യ ധ്യാനകേന്ദ്രം, ഒല്ലൂർ
11-17 : സ്‌നേഹജ്വാല ധ്യാനം (സിസ്റ്റേഴ്‌സിനു മാത്രം).
ഫോൺ: 0487 2351241, 9562455929

കാൽവരി ആശ്രമം, പൂത്തോൾ.
2-4, 16-18 : ഏകം ദമ്പതിദർശന ധ്യാനം.
ഫോൺ: 9072011772, 9072011773

എറണാകുളം

ദർശന, ഇല്ലിത്തോട്, മലയാറ്റൂർ.
2-4 : യേശു അനുഭവ ധ്യാനം,
9-11 : മരിയൻ ധ്യാനം,
16-18 : തിരുരക്താഭിഷേക ധ്യാനം,
23-25 : ആന്തരികസൗഖ്യ ധ്യാനം,
30-ജൂലൈ 2 : വിശുദ്ധീകരണ ധ്യാനം.
ഫോൺ: 0484 2468333, 9961700996

മഞ്ഞുമ്മൽ സി.ആർ.സി.
9-13, 23-27 : ആന്തരികസൗഖ്യ ധ്യാനം.
ഫോൺ: 04842556156, 9633939739, 9847899650

നസ്രത്ത്, കറുകുറ്റി.
8-11, 23-26 : കുടുംബവിശുദ്ധീകരണ ധ്യാനം.
ഫോൺ: 0484 2612108, 9037344994.

ജീവാലയ ഫാമിലി പാർക്ക്, കാലടി.
3-4 : നവദമ്പതിധ്യാനം,
8-11 : ദമ്പതി ധ്യാനം,
23-25 : പേരന്റിംഗ് ധ്യാനം,
16-18: വിധവാ ധ്യാനം. ഫോൺ: 0484 2462607

ഇടുക്കി
ഏഴുമുട്ടം താബോർ, തൊടുപുഴ.
4-9, 18-23 : ആന്തരികസൗഖ്യ ധ്യാനം.
ഫോൺ: 04862 262167, 9544767260

അസ്സീസി സ്‌നേഹാശ്രമം, കട്ടപ്പന.
രണ്ടണ്ടാം ഞായർ മുതൽ ബുധൻ വരെ : ആന്തരികസൗഖ്യ ധ്യാനം, ആദ്യവെള്ളി മുതൽ ഞായർ വരെ : ഏകം ദമ്പതി ദർശന ധ്യാനം, നാലാം വെള്ളി മുതൽ തിങ്കൾ വരെ : പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേക ധ്യാനം, ആദ്യവെള്ളി മുതൽ തിങ്കൾ വരെ : പ്രാർത്ഥനാനുഭവ ധ്യാനം.
ഫോൺ: 04868 273115, 8111843771, 9961463487

കൃപാലയ വിൻസെൻഷ്യൻ ധ്യാനകേന്ദ്രം, കട്ടപ്പന.
1-4: ആന്തരികസൗഖ്യ ധ്യാനം, 11-14 : പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേക ധ്യാനം,
25-28 : യുവജന ധ്യാനം. ഫോൺ: 9562385575.

നിർമൽഗ്രാം, കോതമംഗലം.
9-12 : ത്രിദിന തപസ് ധ്യാനം, 18-23 : ആന്തരികസൗഖ്യ ധ്യാനം.
ഫോൺ: 0485 2570187, 9847915257

കോട്ടയം
ക്രിസ്റ്റീൻ ധ്യാനകേന്ദ്രം, കളത്തിപ്പടി.
1-5 : ക്രിസ്റ്റീൻ എവെയ്ക്ക്. ഫോൺ: 9495000244, 9495000245, 0481-2570126.

ഗുഡ്‌ന്യൂസ്, പാമ്പാടി.
2-5: തപസ് ധ്യാനം, 11-15: ആന്തരികസൗഖ്യധ്യാനം, 18-22: ആത്മവിശുദ്ധീകരണധ്യാനം, 25-29: വ ചനാനുഭവ ധ്യാനം. ഫോൺ: 0481 – 2500120, 9400294288

ഇമ്മാനുവൽ റിന്യൂവൽ സെന്റർ, തമ്പലക്കാട്.
10-17 : ലഹരിവിമോചന ധ്യാനം. ഫോൺ: 04828 217476, 9605437377.

റിഡംപ്റ്ററിസ്റ്റ് റിന്യുവൽ സെന്റർ, വടവാതൂർ.
18-22 : കുടുംബ നവീകരണ ധ്യാനം, ഫോൺ: 0481 2573866, 9895651962.

ഡിവൈൻ മേഴ്‌സി, കുടക്കച്ചിറ.
30-03 : തിരുരക്താഭിഷേക ധ്യാനം. ഫോൺ: 04822 241214, 9746126373.

താബോർ, കൊടുമ്പിടി.
4-8 : വചനാനുഭവ ആന്തരികസൗഖ്യാനുഭവ ധ്യാനം, 10-13 : തപസ് ധ്യാനം, 13-16 :മംഗളവാർത്താധ്യാനം, 18-23 : ശക്തീകരണ ധ്യാനം, 25-29 : യേശുകൃപാനുഭവ ധ്യാനം. ഫോൺ: 04822 221268, 8281865127

നിർമല റിന്യുവൽ സെന്റർ, പൊടിമറ്റം, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി.
1-4, 29-02 : സൗഖ്യാനുഭവ ധ്യാനം. ഫോൺ: 8086889232

ക്രിസ്തുജ്യോതി, ചെത്തിമറ്റം.
11-15 : ദിവ്യകാരുണ്യാഭിഷേക ധ്യാനം, 18-22 : ആത്മശാക്തീകരണ ധ്യാനം, 25-29 : ആത്മവിശുദ്ധീകരണ ധ്യാനം. ഫോൺ: 04822 – 215110, 8281601685

കാരിസ് ഭവൻ, അതിരമ്പുഴ.
4-8, 18-22 : അഭിഷേകനിറവ് ധ്യാനം, 11-15 : വചനാഭിഷേക ധ്യാനം. ഫോൺ: +919048250775, +919072279451

എസ്.വി.ഡി. പ്രാർത്ഥനാനികേതൻ, കടുത്തുരുത്തി.
9-14 : വിവാഹ ഒരുക്ക ധ്യാനം, 18-23 : ദാമ്പത്യ വിശുദ്ധീകരണ ധ്യാനം, 24-27 : ആന്തരികസൗഖ്യ ധ്യാനം.
ഫോൺ: 04829 282294, 283394, 8594082294

നവജ്യോതി, മൂവാറ്റുപുഴ.
11-15 : ആത്മജ്ഞാനാഭിഷേക ധ്യാനം. ഫോൺ: 9447666916, 9495956325.

പത്തനംതിട്ട

പ്രൊവിഡൻസ് റിന്യൂവൽ സെന്റർ, കുന്നന്താനം.
4-8 : ആന്തരികസൗഖ്യ ധ്യാനം, 8-11 : ലഹരിവിമോചക ധ്യാനം
ഫോൺ: 0469 2693413, 2690414, 9497745375.

സെഹിയോൻ, കുന്നന്താനം.
12-14, 19-21 : വിവാഹ ഒരുക്കധ്യാനം, 25-29 : വിശ്വാസാനുഭവധ്യാനം.
ഫോൺ: 0469 2692469, 2690446

ആലപ്പുഴ

ഐ.എം.എസ് ധ്യാനഭവൻ, പറവൂർ.
2-5 : തപസ് ധ്യാനം, 5-9 പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേക ധ്യാനം,
12-16: ആന്തരിക ശാരീരികസൗഖ്യധ്യാനം, 13-16 : ശാക്തീകരണ ധ്യാനം, 19-24 : ദമ്പതി ധ്യാനം, 26-30 : നഴ്‌സസ് ധ്യാനം, 28-ജൂലൈ 1 : ഏകസ്ഥരുടെ ധ്യാനം.
ഫോൺ: 0477 2287969

അഗാപ്പെ മിനിസ്ട്രി, മായിത്തറ, ചേർത്തല.
25-30 : ആന്തരികസൗഖ്യ ധ്യാനം. ഫോൺ: 9656722120, 9142599232.

കർണാടക
മോറിയാ, നെല്യാടി.
25-29 : ആന്തരികസൗഖ്യ ദിവ്യകാരുണ്യാനുഭവ ധ്യാനം (മലയാളം). ഫോൺ: 08251 256025, 9448843840

തമിഴ്‌നാട്
വേളാങ്കണ്ണി ധ്യാനകേന്ദ്രം, വേളാങ്കണ്ണി
16-18 : മലയാളം ധ്യാനം
ഫോൺ: 9747233498, 9496438656

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *