ഡിസംബർ മാസത്തെ ധ്യാനങ്ങൾ

നിർമല റിട്രീറ്റ് സെന്റർ, കുളത്തുവയൽ, കോഴിക്കോട്
10-15, 26-30 : ആന്തരികസൗഖ്യ ധ്യാനം
17-22 : വരദാന വളർച്ചാ ധ്യാനം.
ഫോൺ: 0496 2662450, 9746250427, 9656929441

ഗത്‌സമൻ ധ്യാനകേന്ദ്രം മാലൂർകുന്ന്, കോഴിക്കോട്
7-10 : ആന്തരിക സൗഖ്യധ്യാനം,
28-31 : കുടുംബ വിശുദ്ധീകരണ ധ്യാനം,
ഫോൺ: 0495 2371206, 9497215552

സീയോൺ ധ്യാനകേന്ദ്രം.നെല്ലിക്കുറ്റി, ചെമ്പേരി, കണ്ണൂർ
3-7 : ആന്തരിക സൗഖ്യധ്യാനം,
17-21 : ദിവ്യകാരുണ്യാനുഭവ ധ്യാനം,
27-30 : ക്രിസ്റ്റീൻ ധ്യാനം (നാലാംക്ലാസ് മുതലുള്ള കുട്ടികൾക്ക്).
ഫോൺ: 0460 2264451, 9562985845, 8593096926

ജോർദാനിയ ധ്യാനമന്ദിരം, നെടുപുഴ, തൃശൂർ
10-15 : വളർച്ചാ ധ്യാനം,
21-23: ഏയ്ഞ്ചൽ ധ്യാനം (4 വയസ് മുതൽ 8 വയസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും),
26-31 : ആന്തരിക സൗഖ്യധ്യാനം
ഫോൺ: 0487 2449083, 9656512686

അമലഗിരി ധ്യാനകേന്ദ്രം, നിലമ്പൂർ.
26-ജനു. 1 : സിസ്റ്റേഴ്‌സിനുള്ള ധ്യാനം
ഫോൺ: 04931 – 223255, 9605514958

Bandel Basilica Retreat House, Kolkota
1-6 : Inner Healing Retreat.
Phone: 9434394142, 943314730, 8902419743

കാസർഗോഡ്
തിരുഹൃദയ ധ്യാനാശ്രമം, കാഞ്ഞങ്ങാട്
രണ്ടാം ഞായർമുതൽ വെള്ളിവരെ ആന്തരികസൗഖ്യ ധ്യാനം
ഫോൺ: 0467 2225650, 9447397695, 9633401121

കണ്ണൂർ
മദർ ഹോം, പരിയാരം.
3-8, 17-22, 26-31:ആന്തരികശാരീരികസൗഖ്യധ്യാനം,
14-17 : ആത്മാഭിഷേക വളർച്ചാധ്യാനം,
26-31: സമ ർപ്പിത വിശുദ്ധീകരണ ധ്യാനം (സിസ്റ്റേഴ്‌സ്)
ഫോൺ: 8606603101, 0497 2800544

ബെത്‌ലഹേം, പുഞ്ചക്കാട്, പയ്യന്നൂർ.
10-15 : ദിവ്യകാരുണ്യ സൗഖ്യാനുഭവധ്യാനം,
26-28 : എയ്ഞ്ചൽസ് ഫെസ്റ്റ്, 28-30: അൾത്താരബാലന്മാർക്കുള്ള ധ്യാനം.
ഫോൺ: 9633751751, 9495456899.

മൗണ്ട് കാർമ്മൽ, പേരാവൂർ.
1-3, 15-17 : ആന്തരികസൗഖ്യ കുടുംബാഭിഷേക ധ്യാനം.
ഫോൺ: 0490 2444595, 9446687556

ഇഗ്നേഷ്യൻ, പരിയാരം.
26-29 : കുടുംബവൃക്ഷ സൗഖ്യധ്യാനം

വിമലഗിരി, പട്ടാരം, ഇരിട്ടി.
3-7, 17-21, 31-ജനു. 4 : ആന്തരികസൗഖ്യ ധ്യാനം. 22-24 : തപസ് ധ്യാനം.
ഫോൺ: 09745 017131, 0490 2493491

കൃപാലയം, കാക്കേഞ്ചാൽ-ചെറുപുഴ.
3-8, 17-22 : ആന്തരികസൗഖ്യ ധ്യാനം.
ഫോൺ: 9526609050, 9447481643, 9496253756

ദർശന, പുഷ്പഗിരി, തളിപ്പറമ്പ്.
3-7 : ആന്തരിക ശാരീരിക സൗഖ്യധ്യാനം,
15-17 : ദമ്പതീ – യുവജന ധ്യാനം,
17-22 : ദിവ്യകാരുണ്യാഭിഷേക ധ്യാനം.
ഫോൺ: 0460 2204556, 9447424076

വയനാട്

ബനഡിക്‌ടൈൻ ധ്യാനകേന്ദ്രം, മക്കിയാട്.
3-8, 17-22, 26-31 : ദിവ്യകാരുണ്യ ആത്മാഭിഷേക ധ്യാനം.
ഫോൺ: 09745 017131, 0490 2493491

ബോയ്‌സ് ടൗൺ, മാനന്തവാടി.
20-23 : ആത്മവിശുദ്ധീകരണ മരിയൻ ധ്യാനം.
ഫോൺ: 8547953581, 8086539498

കോഴിക്കോട്
കാൽവരി ഹിൽസ്, കടലുണ്ടി.
രണ്ടാം ശനി : മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തിലെ നിരന്തര പ്രാർത്ഥനാ പരിശീലന ധ്യാനം, മൂന്നാം വെള്ളി വൈകുന്നേരം ആറുമുതൽ ശനി ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3.30 വരെ: മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തിലെ നിരന്തര പ്രാർത്ഥനാ പരിശീലന ധ്യാനം.
ഫോൺ : 9495639265

ബഥാനിയ, പുല്ലൂരാംപാറ.
8-13 : ആന്തരികസൗഖ്യ ദൈവാനുഭവ ധ്യാനം.
ഫോൺ : 9539535364, 0495 2276383

വിൻസെൻഷ്യൻ ജൂബിലി ധ്യാനകേന്ദ്രം, ഈങ്ങാപ്പുഴ, പുതുപ്പാടി
12-16 : ജൂബിലി ബൈബിൾ കൺവൻഷൻ
ഫോൺ: 9961805660, 9633141220

സെന്റ് മേരീസ്, ചാത്തങ്കോട്ടുനട.
10-14 : ദിവ്യകാരുണ്യ ആന്തരികസൗഖ്യ ധ്യാനം,
26-29 : ശിഷ്യത്വ അഭിഷേക ധ്യാനം.
ഫോൺ: 0496 2566670, 9605330642, 9562646615

നവജ്യോതിസ് റിന്യൂവൽ സെന്റർ, എരഞ്ഞിപ്പാലം.
7-10 : ആന്തരികസൗഖ്യ ധ്യാനം.
ഫോൺ: 0495 – 2765218, 7025345752

പാലക്കാട്
സീനായ്, മുണ്ടൂർ.
17-21 : ആന്തരികസൗഖ്യ ധ്യാനം,
26-29: കുട്ടികൾക്കുള്ള ധ്യാനം (7 മുതൽ 12 വരെ ക്ലാസ്),
26-31: സിസ്റ്റേഴ്‌സിന് ധ്യാനം. ഫോൺ: 04912833133, 9496517920.

മരിയൻ റിന്യൂവൽ സെന്റർ, ധോണി.
7-11 : വാരാന്ത്യ ധ്യാനം,
7-16 : യുവജന ധ്യാനം,
16-22 : സിസ്റ്റേഴ്‌സ് ധ്യാനം,
26-31: കുട്ടികളുടെ ധ്യാനം.
ഫോൺ: 8589004091, 9645485010

തൃശൂർ
വാ. മറിയം ത്രേസ്യ എഫ്.ആർ.സി, കുഴിക്കാട്ടുശേരി.
1-5, 15-19 : ദമ്പതിധ്യാനം.
ഫോൺ: 0480 2685112, 2787024

ജീവധാര, കുറ്റിക്കാട്.
8-12, 15-19 : ദമ്പതി ധ്യാനം.
ഫോൺ: 9446235624, 9496020928

സെന്റ് മേരീസ്, പഴുവിൽ.
10-13 : ദൈവരാജ്യ അനുഭവ ധ്യാനം
ഫോൺ: 0487 2272580

ബി.എൽ.എം, ആളൂർ.
14-17, 21-24, 28-31 : ആന്തരിക സൗഖ്യധ്യാനം.
ഫോൺ: 0487 2720272, 8089975424.

പോട്ട, ചാലക്കുടി.
3-7, 17-21 : ആന്തരികസൗഖ്യ ധ്യാനം,
26-30 : കുടുംബ വിശുദ്ധീകരണ ധ്യാനം.
ഫോൺ: 0480 2708714, 9947853010

ജറുസലേം, തലോർ.
18-21 : ആത്മാഭിഷേക ധ്യാനം (തമിഴ്)
ഫോൺ: 0487 2351356, 9744478248

വി. എവുപ്രാസ്യ ധ്യാനകേന്ദ്രം, ഒല്ലൂർ.
10-16 : സ്‌നേഹജ്വാല ധ്യാനം (സിസ്റ്റേഴ്‌സിന്).
ഫോൺ: 0487 2351241, 9562455929

ഗലീലി, ചിയ്യാരം.
27-30 : ആന്തരികസൗഖ്യധ്യാനം.
ഫോൺ: 9846227269, 7510556300

കാൽവരി ആശ്രമം, പൂത്തോൾ.
1-3, 15-17 : ഏകം ദമ്പതിദർശന ധ്യാനം.
ഫോൺ: 9072011772, 9072011773

സ്പിരിച്വൽ ആനിമേഷൻ സെന്റർ, അളഗപ്പനഗർ, ആമ്പല്ലൂർ.
1-3, 8-10, 29-31 ആന്തരികസൗഖ്യ ധ്യാനം,
22-24 കൃപ മരിയ ആന്തരികസൗഖ്യ ധ്യാനം.
ഫോൺ: 0480 2752424, 9142828316

ഗാഗുൽത്താ, തലക്കോട്ടുകര.
10-14 : ആന്തരികവിശുദ്ധീകരണ ധ്യാനം.
ഫോൺ: 8592880233, 9645886855

ആത്മജ്യോതി റിട്രീറ്റ് സെന്റർ, പട്ടിക്കാട്.
8-10 : ആന്തരികസൗഖ്യ ധ്യാനം.
ഫോൺ: 0487 2282134.

എറണാകുളം

ദർശന, ഇല്ലിത്തോട്, മലയാറ്റൂർ.
1-3: മരിയൻ ധ്യാനം,
8-10: തിരുവചനാഭിഷേക ധ്യാനം,
15-17: രക്ഷാനുഭവധ്യാനം,
29-31: ആന്തരികവിശുദ്ധീകരണ ധ്യാനം
ഫോൺ: 0484 2468333, 9961700996

മഞ്ഞുമ്മൽ സി.ആർ.സി.
, 8-12, 26-30 : ആന്തരികസൗഖ്യ ധ്യാനം,
26-30 : യുവജന ധ്യാനം.
ഫോൺ: 04842556156, 9633939739, 9847899650

നസ്രത്ത്, കറുകുറ്റി.
7-10, 27-30 : കുടുംബ വിശുദ്ധീകരണ ധ്യാനം.
ഫോൺ: 0484 2612108, 9037344994.

ജീവാലയ ഫാമിലി പാർക്ക്, കാലടി.
2-3 : നവദമ്പതിധ്യാനം,
7-10 : ദമ്പതി ധ്യാനം. ഫോൺ: 0484 2462607

നിർമൽഗ്രാം, കോതമംഗലം.
8-11 : തപസ് ധ്യാനം, 17-22: ആ ന്തരികസൗഖ്യധ്യാനം.
ഫോൺ: 04852570187, 9847915257

ഇടുക്കി
ഏഴുമുട്ടം താബോർ, തൊടുപുഴ.
3-8, 17-22 : ആന്തരികസൗഖ്യ ധ്യാനം,
26-30 : പരീക്ഷാ ഒരുക്ക ധ്യാനം (10, +1, +2)
ഫോൺ: 04862 262167, 9544767260

അസ്സീസി സ്‌നേഹാശ്രമം, കട്ടപ്പന.
1-3 : ഏകം ദമ്പതി ദർശന ധ്യാനം,
1-4 : പ്രാർത്ഥനാനുഭവ ധ്യാനം,
10-13 : ആന്തരികസൗഖ്യ ധ്യാനം,
26-29 : പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേക ധ്യാനം
ഫോൺ: 04868 273115, 8111843771, 9961463487

കൃപാലയ വിൻസെൻഷ്യൻ ധ്യാനകേന്ദ്രം, കട്ടപ്പന.
7-10 : ആന്തരികസൗഖ്യ ധ്യാനം,
17-20 : പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേക ധ്യാനം.
ഫോൺ: 9562385575.

സെന്റ് മൈക്കിൾസ് ബനഡിക്‌ടൈൻ ധ്യാനകേന്ദ്രം, ഏയ്ഞ്ചൽവാലി, കുമളി.
8-12 : അഗ്നി അഭിഷേക ധ്യാനം
ഫോൺ: 9656325188, 9495670825.

ചാവറ റിന്യുവൽ സെന്റർ, പരപ്പ്, അയ്യപ്പൻകോവിൽ.
10-14: അമലോത്ഭവ ദിവ്യകാരുണ്യാനുഭവ ധ്യാനം
ഫോൺ: 9961033389, 9495544450.

അമല കപ്പൂച്ചിൻ ധ്യാനകേന്ദ്രം, തോപ്രാംകുടി.
16-21 : ആന്തരികസൗഖ്യാനുഭവധ്യാനം,
26-30 : ദൈവരാജ്യാനുഭവധ്യാനം
ഫോൺ: 8547674690, 9435553300

കോട്ടയം
കാർമ്മൽ മൗണ്ടണ്ട്, ചെത്തിപ്പുഴ.
1-2 : തപസ് ധ്യാനം,
17-22, 26-31 : ആന്തരികസൗഖ്യ ധ്യാനം
ഫോൺ: 0481 2728325, 2728326
ക്രിസ്റ്റീൻ. 7-10 : തിരുരക്താഭിഷേക ധ്യാനം,
10-13 : ഇമ്മാക്കുലേറ്റ് മേരി ധ്യാനം,
17-22 : പവ്വർ മിഷൻ 2033 ധ്യാനം,
26-30: ക്രിസ്റ്റീൻ ധ്യാനം, കുടുംബ ധ്യാനം,
31-ജനു. 4 : പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേക ധ്യാനം.
ഫോൺ: 9495000245, 9495000244.

ഗുഡ്‌ന്യൂസ്, പാമ്പാടി.
1-4 : തപസ് ധ്യാനം,
3-7 : മരിയൻ സ്‌നേഹാനുഭവ ധ്യാനം,
10-14 : ആന്തരികസൗഖ്യധ്യാനം,
17-21 : ആത്മവിശുദ്ധീകരണധ്യാനം,
26-30 : വചനാനുഭവധ്യാനം.
ഫോൺ: 0481 – 2500120, 9400294288

ഇമ്മാനുവൽ റിന്യൂവൽ സെന്റർ, തമ്പലക്കാട്.
10-17 : ലഹരിവിമോചന ധ്യാനം.
ഫോൺ: 04828 217476, 9605437377.

ക്രിസ്തുജ്യോതി, ചെത്തിമറ്റം.
3-7 : പരിശുദ്ധ അമ്മയിലൂടെ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലേക്ക്,
10-14 : ആത്മശക്തീകരണ ധ്യാനം
ഫോൺ: 04822 215110, 8281601685

കാരിസ് ഭവൻ, അതിരമ്പുഴ.
3-7, 25-29 : അഭിഷേക നിറവ് ധ്യാനം,
17-21 : ആന്തരികസൗഖ്യ ധ്യാനം.
ഫോൺ: +919048250775, +919072279451

 റിഡംപ്റ്ററിസ്റ്റ് റിന്യുവൽ സെന്റർ, വടവാതൂർ.
3-7 : കൃപാഭിഷേക ധ്യാനം,
17-21 : കുടുംബ നവീകരണ ധ്യാനം,
26-30 : യുവജന ധ്യാനം. ഫോൺ: 0481 2573866, 9895651962.

 അസ്സീസി, ഭരണങ്ങാനം.
3-8, 31-ജനു. 5 : പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേക ധ്യാനം,
10-14 : വിശ്വാസവളർച്ചാ ധ്യാനം,
26-30 : ആന്തരികസൗഖ്യാനുഭവ ധ്യാനം.
ഫോൺ: 04822 238335, 9048542370.

 തൂവാനീസാ പ്രാർത്ഥനാലയം, കോതനല്ലൂർ.
10-14 : ആത്മജ്ഞാന അഭിഷേക ധ്യാനം,
17-21 : ദിവ്യകാരുണ്യാനുഭവ മരിയൻ ധ്യാനം ,
27-29 : ക്രിസ്റ്റീൻ ധ്യാനം,
31-ജനു. 4 : ആന്തരിക വിശുദ്ധീകരണ ധ്യാനം.
ഫോൺ: 04829-242313, 8281859509

 താബോർ, കൊടുമ്പിടി.
3-7 : പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകധ്യാനം,
9-12 : തപസ് ധ്യാനം, 13-16 : മംഗളവാർത്ത ധ്യാനം,
26-31:അഗ്നി അഭിഷേക വളർച്ചാ ധ്യാനം.
ഫോൺ: 04822 221268, 8281865127

 എസ്.വി.ഡി.പ്രാർത്ഥനാനികേതൻ, കടുത്തുരുത്തി.
3-6: ആന്ത രിക സൗഖ്യ ധ്യാനം,
10-15 : ദാമ്പത്യ വിശുദ്ധീകരണ ധ്യാനം,
17-21 : വിവാഹ ഒരുക്ക ധ്യാനം,
26-31 :Psycho Spiritual Retreat for Religious.
ഫോൺ: 04829 282294, 8594082294

ഡിവൈൻ മേഴ്‌സി, കുടക്കച്ചിറ.
29-ജനു. 1 : തിരുരക്താഭിഷേക ധ്യാനം.
ഫോൺ: 04822 241214, 9746126373.

 പരിത്രാണ, അടിച്ചിറ.
3-7:പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകധ്യാനം,
10-15: ഇമ്മാനുവേൽ ധ്യാനം. ഫോൺ:04812791635, 9946470293

പത്തനംതിട്ട
 സെഹിയോൻ, കുന്നന്താനം.
3-7 : ആന്തരികവിടുതൽ ധ്യാനം,
11-13, 26-28 : വിവാഹ ഒരുക്ക ധ്യാനം,
17-21 : വിശ്വാസാനുഭവ ധ്യാനം,
31-ജനു. 4 : മഹത്വത്തിൻ സാന്നിധ്യ ധ്യാനം.
ഫോൺ: 0469 2692469, 2690446

പ്രോവിഡൻസ് റിന്യൂവൽ സെന്റർ, കുന്നന്താനം.
26-30 : കുടുംബവിശുദ്ധീകരണ ധ്യാനം,
30-ജനു. 1 : ലഹരി വിമോചക ധ്യാനം
ഫോൺ: 0469 2693413, 2692462, 2690414.
ആലപ്പുഴ

മരിയൻ വചനതീരം, കുമരകം.
8-11 : വിശുദ്ധീകരണ ധ്യാനം
ഫോൺ: 8301009146, 9846161462.

ഐ.എം.എസ് ധ്യാനഭവൻ, പറവൂർ.
1-4 : തപസ് ധ്യാനം,
4-8 : പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേക ധ്യാനം,
1-15 : ആന്തരിക ശാരീരികസൗഖ്യധ്യാനം,
12-15 : ശാക്തീകരണ ധ്യാനം,
25-30 : ദമ്പതി ധ്യാനം. ഫോൺ: 0477 2287969

 അഗാപ്പെ മിനിസ്ട്രി, മായിത്തറ, ചേർത്തല.
31-ജനു. 5 : ആന്തരികസൗഖ്യ ധ്യാനം.
ഫോൺ: 9656722120, 9142599232.
കൊല്ലം

 വിമലഹൃദയ, കമ്പിവിള, കൊട്ടിയം.
3-7 : പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേക ധ്യാനം,
10-14 : ആന്തരികസൗഖ്യ ധ്യാനം.
ഫോൺ: 0474 2534376, 9447150313

കർണാടക
 മോറിയാ, നെല്യാടി.
17-21 : വിശുദ്ധീകരണ ദിവ്യകാരുണ്യാനുഭവ ധ്യാനം.
ഫോൺ: 08251 256025, 9448843840

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *