ദൈവം മുമ്പേ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു…

ഞങ്ങളുടെ മകന്‍ ജോണ്‍ ആന്റണി ബി.ടെക് പഠിച്ച് ഒരു വര്‍ഷത്തെ ജോലിപരിചയവും നേടി ജര്‍മ്മനിയിലേക്ക് ഉപരിപഠനത്തിനായി പോകാനിരുന്ന സമയം. 2018 ജൂലൈ, 2019 ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിലെ ശാലോം ടൈംസില്‍ ‘മുമ്പേ പോയ ദൈവം’ എന്ന സാക്ഷ്യത്തില്‍ വായിച്ചതനുസരിച്ച് ഞങ്ങള്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. ഏശയ്യാ 45 : 2-3 വചനവും ‘എത്രയും ദയയുള്ള മാതാവേ’ എന്ന പ്രാര്‍ത്ഥനയുമായിരുന്നു ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ആദ്യം അഡ്മിഷനുവേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷകള്‍ നിരസിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും പിന്നീട് ഒരു കോളേജില്‍ അവന് അഡ്മിഷന്‍ ലഭിച്ചു. ജര്‍മ്മനിയിലെ കാലാവസ്ഥയുമായി ഒത്തുപോകുന്നതിനും ജോലി ലഭിക്കുന്നതിനും മകന്‍ ഈശോയോട് ചേര്‍ന്നുനില്‍ക്കുന്നതിനും ഞങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴും ഈ പ്രാര്‍ത്ഥന തുടരുന്നു.


ആന്റണി കെ.എല്‍ & പുഷ്പം ആന്റണി,
അയ്യന്തോള്‍, തൃശൂര്‍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *