പാതി മേലങ്കിയിൽ അമ്പരന്ന യാചകൻ

റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിലെ പടയാളിയായിരുന്നു മാർട്ടിന്റെ പിതാവ്. പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസിൽ അവനും റോമൻ പടയാളിയായി. ഒരു ശൈത്യകാലത്ത് അമിയൻസിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കുതിരപ്പുറത്തായിരുന്നു യാത്ര. അപ്പോഴാണ് ഒരു യാചകൻ കഠിനമായ തണുപ്പിൽ നാമമാത്ര വസ്ത്രങ്ങളുമായി ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടത്. തണുത്തു വിറയ്ക്കുന്ന ആ യാചകനെ കണ്ട് മാർട്ടിന്റെ മനസ്സലിഞ്ഞു. കുതിരയുടെ പുറത്തുനിന്ന് താഴെയിറങ്ങിയ അദ്ദേഹം തന്റെ മേലങ്കി പാതി കീറി. അമ്പരന്നുനിന്ന ആ യാചകന് അത് നല്കിയിട്ട് അവിടെനിന്ന് യാത്രയായി.

അന്നു രാത്രിയിൽ ഈശോ മാലാഖമാരുടെ അകമ്പടിയോടെ മാർട്ടിന് ദൃശ്യനായി. ഈശോ പറഞ്ഞു, ”മാർട്ടിൻ, നിന്റെ മേലങ്കി എന്നെ നീ അണിയിച്ചുതന്നു.” ഇതിനുശേഷം എ.ഡി. 378-ൽ മാർട്ടിൻ ജ്ഞാനസ്‌നാനം സ്വീകരിച്ചു. പില്ക്കാലത്ത് ടൂർസിലെ വിശുദ്ധ മാർട്ടിൻ എന്ന് അദ്ദേഹം വിളിക്കപ്പെട്ടു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *