പ്രാര്‍ത്ഥനയും വീടുപണിയും

ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ പണികള്‍ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കൈയിലുണ്ടായിരുന്ന പണമെല്ലാം തീര്‍ന്നു. കുറച്ചു പണംകൂടി ഉണ്ടെങ്കിലേ ഞങ്ങള്‍ ഉദ്ദേശിച്ചത്രയും പണികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ കഴിയുകയുള്ളൂ. മൂന്നുപേരോട് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞെങ്കിലും പണം തരാന്‍ അവര്‍ക്കു കഴിഞ്ഞില്ല.

ആ ദിവസങ്ങളില്‍ ഞാന്‍ ഒരു പ്രാര്‍ത്ഥനാ കൂട്ടായ്മയില്‍ പങ്കെടുത്തപ്പോള്‍ ഈ നിയോഗം പങ്കുവച്ചു. അവരെല്ലാവരുംകൂടി പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍, വീടുപണിക്കാവശ്യമായ പണം ലഭിക്കുന്നതായുള്ള ഒരു സന്ദേശം ഈശോ നല്‍കി. ബാങ്ക് വായ്പ മുമ്പേതന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നതിനാല്‍ പണം ലഭിക്കാന്‍ മറ്റു വഴികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ മൂന്നു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ എന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഞങ്ങള്‍ക്കാവശ്യമായ പണം തന്നു. അതുപയോഗിച്ച് വീടിന്റെ പണികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി വൈകാതെതന്നെ വെഞ്ചരിപ്പ് നടത്താനും സാധിച്ചു.


എലിസബത്ത് ജോസഫ്, അങ്കമാലി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *