ഒന്നിനും കുറവില്ലാത്തവര്‍

ഡല്‍ഹിയിലേക്കുള്ള ട്രെയിന്‍ യാത്രയില്‍ കരുതിയിരുന്ന ഭക്ഷണപ്പൊതി അഴിച്ചപ്പോള്‍ അത് കേടായിരിക്കുന്നു. വേറെ വാങ്ങാന്‍ ഒരു വഴിയുമില്ല. ഭക്ഷണം സമയം തെറ്റിയാല്‍ വയറിനും പ്രശ്‌നമാണ്. കര്‍ത്താവേ, സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചു. ഉടനെ അടുത്ത സീറ്റിലെ ആള്‍ പറഞ്ഞു, ‘ഞാന്‍ ഒരു ഭക്ഷണം ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്തു, എന്നാല്‍ രണ്ടു ഭക്ഷണം വന്നിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് നിങ്ങള്‍ എടുത്തോ.
‘സിംഹക്കുട്ടികള്‍ ഇരകിട്ടാതെ വലഞ്ഞാലും എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഒന്നിനും കുറവുണ്ടാവുകയില്ല.’


ആനി ജോസ് കാഞ്ഞിരത്തിങ്കല്‍, തൃശൂര്‍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *