യൗസേപ്പിതാവ് നടത്തിത്തന്ന വിവാഹം

ഏകദേശം രണ്ടുവര്‍ഷം മുമ്പ് ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഇടവക മാറി താമസിക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായി. അത് യൗസേപ്പിതാവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള ഇടവകയായിരുന്നു. ജനുവരിയില്‍ പെരുന്നാളിന് ഒരുക്കമായി അയല്‍ക്കാരായ സഹോദരിമാരോടു ചേര്‍ന്ന് പള്ളിമുറ്റം അടിച്ചുവാരി വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോള്‍ ഞാന്‍ യൗസേപ്പിതാവിനോട് ഇങ്ങനെ പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചു,

”എന്റെ മകളുടെ പഠനം ഈ വര്‍ഷം കഴിയും. വിവാഹം നടത്താന്‍ സാമ്പത്തികമായി ഒന്നുമില്ല. അവളുടെ വിവാഹം ഈ വര്‍ഷം നടത്തിത്തരേണമേ. അതിനായി ഞാന്‍ ഈ ചെറിയ ശുശ്രൂഷ കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നു.” അത്ഭുതമെന്നു പറയട്ടെ, ആ മെയ്മാസത്തില്‍ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചു. സെപ്റ്റംബറില്‍ വിവാഹം നടക്കുകയും ചെയ്തു. നല്ല ദൈവവിശ്വാസവും ജോലിയുമുള്ള യുവാവിനെയാണ് വരനായി ലഭിച്ചത്.


മേരി രാജു, താമരശേരി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *