സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണിലെ സുഹൃത്ത്

എന്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളിലും എന്റെ എളിയ വിശ്വാസത്തില്‍ ഞാന്‍ പറയും, ഈശോയേ എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ. എല്ലാ സംശയങ്ങളില്‍നിന്നും ആകുലതകളില്‍നിന്നും പ്രലോഭനങ്ങളില്‍നിന്നും ഈശോയേ എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്റെ ഏകാന്തതയുടെ മണിക്കൂറുകളില്‍, വിഷമതകളില്‍, പരീക്ഷണങ്ങളില്‍, ഈശോയേ എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്റെ പരാജയങ്ങളില്‍, കാര്യനിര്‍വഹണങ്ങളില്‍, പ്രയാസങ്ങളില്‍, സങ്കടങ്ങളില്‍, ഈശോയേ, എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ.

പിതാവും രക്ഷകനുമായ അങ്ങയുടെ സ്‌നേഹത്തിനു മുമ്പില്‍ ഞാന്‍ എന്നെത്തന്നെ സമര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ ഈശോയേ എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്റെ ഹൃദയം പരാജയഭാരത്താല്‍ തകരുമ്പോള്‍, പ്രത്യാശ നശിക്കുമ്പോള്‍, ഈശോയേ എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ. ഞാന്‍ ക്ഷമ നശിച്ചവനും കുരിശുകളില്‍ പിറുപിറുക്കുന്നവനുമാകുമ്പോള്‍ , ഈശോയേ എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ. എല്ലായ്‌പ്പോഴും എല്ലാവിധ ബലഹീനതകളില്‍നിന്നും വീഴ്ചകളില്‍നിന്നും ഈശോയേ എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ. ഈശോയേ, എന്നെ കൈവിടരുതേ. സര്‍വ്വശക്തനായ ദൈവമേ, എന്റെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലും എനിക്കാശ്വാസം നല്കണമേയെന്ന് പൂര്‍ണവിശ്വാസത്തോടെ ഞാന്‍ യാചിക്കുന്നു. നല്ല ഇടയനായ ഈശോയേ, എന്നെ കൈവിടരുതേ. സ്വര്‍ഗ്ഗവാതില്‍ തുറന്ന് അങ്ങയുടെ ശക്തമായ കരങ്ങള്‍ നീട്ടി എനിക്ക് സമാധാനം പ്രദാനം ചെയ്യണമേ (3)

ദൈവമേ അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തിനായി യാചിക്കുന്ന മുറിവേറ്റ ഈ ഹൃദയം പതറാതെ അങ്ങയുടെ ദൈവികശക്തിയാല്‍ സമാധാനം പ്രദാനം ചെയ്യണമേ. നല്ലവനായ യേശുവേ, സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ അങ്ങയോടൊപ്പം എന്നേക്കും ജീവിക്കുവാനുള്ള അനുഗ്രഹം നീയെനിക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണമേ, ആമ്മേന്‍.

അനുദിനപ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍ എന്ന മൊബൈല്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ നിങ്ങളുടെ സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണിലുണ്ടെങ്കില്‍ ഈ പ്രാര്‍ത്ഥന നിങ്ങളുടെ വിരല്‍ത്തുമ്പില്‍ ലഭ്യമാണ്. ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ നീങ്ങാനുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന എന്ന പേരില്‍ നല്കിയിരിക്കുന്ന പ്രാര്‍ത്ഥനയാണ് മുകളില്‍ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രാര്‍ത്ഥനമാത്രമല്ല നാം നിത്യേന ഉപയോഗിക്കുന്ന അനേകപ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍ ഈ ആപ്പില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അവയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് രൂപവും ഒപ്പം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ജപമാല, കരുണയുടെ ജപമാല തുടങ്ങിയ പല പ്രാര്‍ത്ഥനകളുടെയും ഓഡിയോയും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നതിനാല്‍ യാത്രപോലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലും പ്രാര്‍ത്ഥനാരൂപിയിലായിരിക്കാന്‍ ഈ ആപ്പ് നമ്മെ സഹായിക്കും.

ജപമാലകള്‍, ജപങ്ങള്‍, മധ്യസ്ഥപ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍, നൊവേനകള്‍, വണക്കമാസങ്ങള്‍, വേദപാഠങ്ങള്‍, കുരിശിന്റെ വഴി, സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍, പുത്തന്‍പാന, ചെറിയ ഒപ്പീസ്, ക്രിസ്മസ് കരോള്‍ഗീതങ്ങള്‍, കേരളത്തിന്റെ വിശുദ്ധര്‍, കേരളത്തിലെ തീര്‍ത്ഥാടനകേന്ദ്രങ്ങള്‍, കേരളത്തിലെ ധ്യാനകേന്ദ്രങ്ങള്‍, ഇന്നത്തെ ബൈബിള്‍വചനം എന്നീ വിവിധ സെക്ഷനുകളിലായി ഉപകാരപ്രദമായ അനേകം കാര്യങ്ങള്‍ ഈ ആപ്പില്‍ ലഭ്യമാണ്. പ്ലേസ്റ്റോറില്‍നിന്ന് ഈ ആപ്പ് എളുപ്പത്തില്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം.
ദൈവത്തില്‍നിന്നും അകറ്റുന്നതിനുപകരം ദൈവസാന്നിധ്യചിന്തയിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്ന സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണിലെ സുഹൃത്താകാന്‍ അനുദിനപ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍ ആപ്പിനു സാധിക്കട്ടെ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *