മാതാവ് കൊുപോകുമ്പോള്‍ ഛര്‍ദ്ദിയില്ല

ഞാന്‍ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോള്‍ സ്ഥിരമായി ഛര്‍ദിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. അത്യാവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്തുമാത്രം കാറില്‍ പോകുമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം എന്റെ അമ്മ ആശുപത്രിയിലായപ്പോള്‍ പോകണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം തോന്നി. ഒരു മണിക്കൂര്‍ യാത്ര ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞത് ഞാന്‍ നാലുപ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഛര്‍ദിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. എങ്കിലും ഭര്‍ത്താവിന് കൂടെ വരാന്‍ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമായതുകൊണ്ട് ഞാന്‍ തനിയെ ബസില്‍ പോയി. എന്റെ ഏക ആശ്രയം കൈയിലുള്ള ജപമാലയായിരുന്നു. ഒരു മണിക്കൂര്‍ ജപമാല ചൊല്ലി ഞാന്‍ ബസിലിരുന്നു. ഒരു പ്രാവശ്യംപോലും ഛര്‍ദ്ദിച്ചില്ല. പിന്നീട് ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ഛര്‍ദ്ദിക്കാതെതന്നെ മാതാവ് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്.


സുമ മാത്യു, പൊന്‍കുന്നം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *