ഹല്ലേലൂയ്യയും ആനയും

മെയ്മാസത്തില്‍ ഞങ്ങള്‍ കേരളത്തില്‍നിന്നും കാറില്‍ ബാംഗ്ലൂര്‍ക്ക് വരുകയായിരുന്നു. ബാംഗ്ലൂരിലെ കാട് വേഗം കഴിയണം എന്നു കരുതി സ്പീഡില്‍ വരികയായിരുന്നു. വൈകുന്നേരം 5.30 ആയി. ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോള്‍ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള കാറുകള്‍ നിര്‍ത്തിയിടുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ അടുത്തും കാര്‍ നിര്‍ത്താന്‍ കൈ കാണിച്ചു. നോക്കിയപ്പോള്‍ ഒരാന മരത്തില്‍ കുത്തി മറിക്കുന്നു. അതുകണ്ട് ഞാന്‍ കാറിലിരുന്നുതന്നെ ഹലേല്ലൂയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്തുതിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. പെട്ടെന്ന് ആന പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞുപോയി. ഞങ്ങള്‍ കാറെടുത്തു വീണ്ടും യാത്ര തുടര്‍ന്നു. പിന്നാലെ മറ്റെല്ലാ കാറുകളും.


മേരി റ്റി.കെ, ബാംഗ്ലൂര്‍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *