മാതാവ് തന്ന പെന്‍ഷന്‍

വടക്കേയിന്ത്യയിലാണ് ഞാന്‍ നഴ്‌സിംഗ് പരിശീലനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. അവിടത്തെ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചില്‍ എസ്.എസ്.എല്‍.സി ബുക്കും നഴ്‌സിങ്ങ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും നല്കിയപ്പോള്‍ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ എന്റേത് കള്ള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്നില്‍ ത്രേസ്യ എന്നും മറ്റേതില്‍ ത്രേസ്യാമ്മ എന്നുമായതാണ് കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഞാന്‍ ആകെ പേടിച്ചുപോയി. ഏതായാലും ഹൃദയം നൊന്ത് വിളിച്ചു, ‘നിത്യസഹായമാതാവേ രക്ഷിക്കണേ’.

അപ്പോള്‍ പുറകില്‍നിന്ന് ഒരു ക്ലര്‍ക്ക് എഴുന്നേറ്റുനിന്ന് പറഞ്ഞു, കേരളത്തില്‍ പേരിനോട് അമ്മ എന്നും വടക്കേ ഇന്ത്യയില്‍ ദേവി എന്നും ചേര്‍ക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു പ്രശ്‌നമല്ല. ചര്‍ച്ചക്കുശേഷം എന്റെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്വീകരിച്ചു. പിന്നീട് ഞാന്‍ ജോലി ചെയ്തു. ഇപ്പോള്‍ പെന്‍ഷന്‍ വാങ്ങി ജീവിക്കുന്നു. ഇത് മാതാവ് തന്ന പെന്‍ഷനാണെന്ന് ഞാന്‍ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു.


ത്രേസ്യാമ്മ ജോര്‍ജ്, എടക്കര, മലപ്പുറം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *