കോഴിയും കുരിശടയാളവും

ഞങ്ങള്‍ വളര്‍ത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മുട്ടക്കോഴി എന്നും വീടിനുള്ളില്‍ കയറി മുട്ടയിടാനായി ഒച്ചയുണ്ടാക്കും. ആ സമയത്ത് കൂട്ടില്‍ പിടിച്ചിടും. എന്നാല്‍ പിന്നെ നോക്കുമ്പോള്‍ ഉടഞ്ഞ മുട്ടയുടെ അവശിഷ്ടവും റബ്ബര്‍പോലെ ഒരു സാധനവുംമാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ.

എന്നും ഇതാവര്‍ത്തിച്ചപ്പോള്‍ ഞാന്‍ കോഴിയെ പിടിച്ച് കുരിശു വരച്ച് ദൈവമേ സുഖപ്പെടുത്തണമേ എന്നു പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചു. പിറ്റേ ദിവസംമുതല്‍ കോഴി നല്ല മുട്ടകള്‍ ഇട്ടുതുടങ്ങി.


ആനി ജോസ്,
കാഞ്ഞിരത്തിങ്കല്‍, തൃശൂര്‍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *