ഡ്രൈവിംഗ് മിഖായേലിനൊപ്പം!

ഡ്രൈവിംഗ് പഠനം എനിക്ക് വളരെ വിഷമമായിരുന്നു. ജോലിയും കുഞ്ഞിന്റെ പരിപാലനവുമൊക്കെയായി എല്ലാ ക്ലാസുകള്‍ക്കും പോകാനും സാധിച്ചിരുന്നില്ല. എങ്കിലും വിശ്വാസത്താല്‍ എല്ലാം സാധ്യമാകും എന്നതായിരുന്നു എന്റെ പ്രത്യാശ. ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസന്‍സിനായുള്ള ടെസ്റ്റ് വിജയിക്കുക എന്ന നിയോഗത്തിനാ യി വിശുദ്ധ മിഖായേല്‍ മാലാഖയുടെ നൊവേന ചൊല്ലാനാരംഭിച്ചു. നൊവേന പൂര്‍ത്തിയാകുന്ന ഒമ്പതാം ദിവസമായിരുന്നു ടെസ്റ്റ്. അത്ഭുതകരമായി എനിക്ക് ടു വീലറിന്റെയും ഫോര്‍ വീലറിന്റെയും ലൈസന്‍സ് ആദ്യപരിശ്രമത്തില്‍ത്തന്നെ ലഭിച്ചു.


അല്‍ഫോണ്‍സ ഇമ്മാനുവല്‍, ശക്തികുളങ്ങര, കൊല്ലം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *